Sukces doktorantki Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego