Dr Marcin Mickiewicz otrzymał finansowanie projektów z programu ERA-NET ICRAD