Kierunki badawcze

Główne kierunki badawcze

Katedra Nauk Morfologicznych

Katedra Nauk Fizjologicznych

Katedra Nauk Przedklinicznych

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Katedra Chorób Małych Zwierząt i Klinika

Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinika

Pracownia Chorób Wewnętrznych

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej