Dr Marcin Mickiewicz został reprezentantem Polski w management committee akcji COST CA23154